Noderīga informācija

Iesakām redzes pārbaudi un briļļu pasūtīšanu veikt vienā salonā, jo tikai tad šis salons var pilnā mērā uzņemties atbildību par jūsu briļļu kvalitāti. Ja esat veicis pārbaudi citā salonā, tad briļļu izgatavotājs nevar būt atbildīgs par izrakstītās briļļu receptes pareizību un, attiecīgi, nevar garantēt atbilstošu briļļu izgatavošanu. Turklāt salonā, kuram jūs uzticaties, saglabājas nozīmīga informācija, kas palīdzēs izgatavot jums piemērotākās brilles arī nākotnē.

***
Lai novērstu briļļu deformēšanos, nelieciet tās ar lēcām uz leju vai uz galvas, mīkstajos maciņos, somās un kabatās bez cietā briļļu maka!

***
Briļļu tīrīšanai izmantojiet atbilstošu mikrošķiedru salvetīti vai vienreizējos dvielīšus. Tīrot brilles ar apģērbu, varat izraisīt mikrobojājumus.

***
Izgatavojot brilles ar dzidrinātajiem pārklājumiem, būtiska ir ražotāja izvēle. Daļa ražotāju nenodrošina šādu pārklājumu ilgmūžīgumu un noturīgumu.

***
Redzes pārbaudi vēlams veikt ik pēc diviem gadiem, bet vecumā pēc 40 gadiem ieteicams regulāri pārbaudīt arī acs spiedienu.